طرز ايستادن و حركات بدن

طرز ايستادن و حركات بدن     طرز ايستادن و حركات بدن صحيح ايستادن نشان دهنده اعتماد به نفس است. محكم بايستيد. حركات بيش از حد ممكن است حواس شنوندگان را پرت كند طبيعتا در هنگام ايستادن دستان خود را در كنار بدن قرار مي‌دهيد براي تاكيد بر روي نكات …