اهمیت طراحی در بازاریابی برند

اهمیت طراحی در بازاریابی برند   اهمیت طراحی در بازاریابی برند  قسمت هفتم  روانیِ شناختی مغز ما تمامی اطلاعاتی را که دریافت می‌کند، پردازش می‌کند. ▫️ضمن آنکه تلاش می‌کند پردازش و ذخیره اطلاعات را با حداکثر سرعت ممکن انجام دهد؛ به این فرآیند، روانیِ شناختی می‌گویند. این فرآیند به ما …