بازاریابی برند

بازاریابی برند اهمیت طراحی ساده در بازاریابی برند  قسمت اول طراحی عبارت است از شکل ظاهری برند که همه می‌توانند آن را ببینند و بر اساس آن قضاوت کنند. برخی تصور می‌کنند که طراحی برندینگ به شیوه سنتی در عصر دیجیتال کارآیی ندارد، ولی این‌طور نیست. استراتژی‌های برندینگ شرکتی بسیار …