طراحی بالا به پایین و پایین به بالا

طراحی بالا به پایین و پایین به بالا طراحی بالا به پایین و پایین به بالا را در متن زیر دنبال بفرمایید:   از بالا به پایین و پایین به بالا هر دو استراتژی پردازش اطلاعات و سفارش دانش است که در زمینه های مختلفی در مدیریت و سازمان استفاده …