افراد خوشحال

10 کاری که افراد خوشحال صبح‌ها انجام می‌دهند 10 کاری که افراد خوشحال صبح‌ها انجام می‌دهند را در متن زیر می توانیدمطالعه بفرمایید: ◊کافی است تا ساعت ۱۰ صبح خوشحال و شاداب باشید، بقیه‌ی روز خود‌به‌خود عالی خواهد شد! بیشتر اوقات همه‌ی ما روز خود را براساس عادت‌های تکراری پیش …

کارمندان ساکت و مدیریت آنها

کارمندان ساکت و مدیریت آنها کارمندان ساکت ممکن است صرفا درون گرا باشند، یا ترجیح بدهند در محل کار ساکت تر از محیط خانه و زندگی شخصی خود باشند،حتی بعضی از افراد وقتی تنها هستند تمرکز بیشتری دارند و کارشان را بهتر انجام می دهند،ولی همچنان در پیشبرد کار گروهی …