آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان

آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان بخش دوم آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان را در متن زیر دنبال بفرمایید آشنایی با مراحل ده‌گانه چرخه‌ عمر سازمان آدیزس قسمت بعدی: 4.بلوغ ◊مرحله‌ی بلوغ دوران متلاطم دیگری است،سازمان رشد کرده است و قدرتمند شده است،اما تیم رهبری برای حفط تکانه‌ی حرکت، …

اقتدار مدیریتی و رهبری

اقتدار مدیریتی و رهبری اقتدار مدیریتی و رهبری از مباحث مهمی می باشد که می بایست به آن توجه نمود: اقتدار و ابهت، اصلی جدایی‌ناپذیر از مدیریت موفق است و افراد مهربان و دل‌نازک نمی‌توانند در این حوزه پیشرفت قابل توجهی داشته باشند. رهبران برای داشتن رابطه‌ی ایده‌آل با افراد …

لزوم اقتدار در رهبری و مدیریت

لزوم اقتدار در رهبری و مدیریت اقتدار و ابهت، اصلی جدایی‌ناپذیر از مدیریت موفق است و افراد مهربان و دل‌نازک نمی‌توانند در این حوزه پیشرفت قابل توجهی داشته باشند،رهبران برای داشتن رابطه‌ی ایده‌آل با افراد زیردست باید منشی مقتدرانه به همراه مقداری چاشنی مهربانی داشته باشند،یک رهبر مهربان با زیر‌دستانش …

مدیریت دانش چیست؟

مدیریت دانش چیست؟     تعریف مدیریت دانش مدیریت دانش، مدیریت دانایی یامدیریت اندوخته‌های علمی، به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با …