وزارت صنعت ، معدن، تجارت

وزارت صنعت ، معدن، تجارت وزارت صنعت ، معدن، تجارت یکی از اصلی ترین وزارت خانه ها در حوزه ی اقتصادی و کسب و کار می باشد. بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده ای با سایر بخش های اجتماعی، اقتصادی …

زندگي شغلي

چند توصيه مهم براي زندگي شغلي چند توصيه مهم براي زندگي شغلي را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   با دو واقعيت ساده ميتوانيد خودتان را گران كنيد: ١- كاري را ياد بگيريد، كه در بازار براي آن تقاضا باشد. ٢- آن كار را بهتر از بقيه بلد …

جایگاه اتوماسیون در جهان

جایگاه اتوماسیون در جهان جایگاه اتوماسیون در جهان را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     صاحبنظران به حق اتوماسیون را صنعت صنعت ساز نامیده اند صرف نظر از اینکه سیستم های اتوماسیون نقش مغز و اعصاب را برای یک کارخانه بازی می کنند و در نتیجه مهمترین …

صنعتی شدن

جوامع در حال صنعتی شدن       عوامل عمده مشابهی که جوامع در حال صنعتی شدن را مانند کشورهای صنعتی با مشکل افزایش سوانح در محل کار مواجه می سازد عبارتند از: 1- تمرکز ماشین الات زیاد در فضاهای نسبتا کوچک که باعث تراکم نیروی انسانی و در نتیجه …