آیا مدیر هستید؟

آیا مدیر هستید؟ علائمی که نشان می دهند برای قبول پست مدیریت آماده نیستید و آیا مدیر هستید؟ پیشنهاد پست مدیریتی جدید، معمولاً برای همه کارمندان وسوسه کننده است؛ ولی تصمیم به قبول یا رد آن نیز بسیار پیچیده به نظر می رسد. به منظور ارائه راهکارهایی که به تصمیم …