برنامه ریز تولید

سلسله مراتب مسئولیت برنامه ریز تولید

سلسله مراتب مسئولیت برنامه ریز تولید را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:

گزارش دهی و نظارت

جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.

←مسئولیت دستورگیری: مدیر کارخانه
←مسئولیت گزارش دهی: مدیر کارخانه و سایر مدیر ها بنا به نیاز
←شرکت در جلسات و موضوعات: مطابق لیست جلسات جانشین: مسئول شیفت.

وظایف اصلی:

←1. هدایت و جهت دهی به کلیه فعاليتهاي توليد به منظور تحقق اهداف سازمان

←2. هدایت پرسنل و نيروهاي تابعه در جهت تحقق اهداف سازمانی در این واحد

←3.نظارت و هماهنگی به واحدهای تولید جهت دستيابي به برنامه تولید.

←4. نظارت و پیگیری گزارش‌هاي روزانه تولید و پیگیری عدم تطابق

←5. نهایي سازي و صحه گذاري برآورد منابع زماني، نيروي انسانی، زمان. موارد مورد نیاز براي توليد محصولات.

←6. کنترل چگونگی تنظيم مستنداته توسط اپراتورها.

گواهینامه CE  اروپا از تخصص های ماست.

←7. رفع عدم انطباق مشاهده شده در ممیزی فرایند

←8.نظارت بر رعایت استانداردهاي توليدي.

←9.نظارت به نگهداري و حفاظت از ماشین آلات

←10.هدایت پرسنل و نيروهاي تابعه در جهت تحقق اهداف سازمانی در این واحد

←11.نظارت بر روند تولید محصولات جاري از لحاظ کمی و ارائه برنامه برای کاهش اتلافها و توقعات برنامه ريزي نشده.

 

با شماره های زیر تماس بفرمایید
02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 

شرکت آریان گستر

مدل آسیب شناسی سازمانی CIPP

آشنایی با مدل آسیب شناسی سازمانی CIPP:

مدل CIPP یکی از مدلهای آسیب شناسی سازمانی است که:

←1. هدف آن اثبات کردن نیست، بلکه بیشتر برای رشد و پیشرفت برنامه ها در سازمان است:
←2. ایجاد و تهیه اطلاعات مفید برای شقوق مختلف تصمیمات.
←3. کمک به افراد برای قضاوت و بهبود ارزش چندگانه برنامه آموزشی یا موضوع آموزشی است.
←4. کمک به رشد و بهبود سیاستها و خط مشی های برنامه ها است.

انواع ارزشیابی در الگوی سیپ:
1) ارزشیابی از موقعیت:

←هدف این ارزشیابی فراهم آوردن یک زمینه منطقی برای تعیین هدفهای آموزشی است. این مرحله از ارزشیابی همچنین شامل کوششهایی تحلیل گرایانه برای تعیین عناصر مربوط در محیط های آموزشی و نیز کوشش در جهت شناسایی مشکلات، نیازها، و فرصتهای موجود در این بافت یا موقعیت آموزشی است،به طور خلاصه، این مرحله از ارزشیابی به تصمیم گیری در زمینه طراحی کمک می‌کند.

2) ارزشیابی درون داد:

←هدف اصلی ارزشیابی درونداد کمک به تدوین برنامه ای است که برای ایجاد تغییرات آموزشی و حصول به اهداف تعیین شده، در مرحله ارزشیابی زمینه طراحی می‌گردد، امکانات مالی و انسانی، خط مشی ها، راهبردهای آموزشی، موانع و محدودیت های موجود در سیستم آموزشی جهت رسیدن به اهداف تعیین شده فراهم می‌گردد،ارزشیابی درونداد در ارتباط باقضاوت منابع و راهبردهای مورد نیاز برای تحقق اهداف کلی و جزئی است.

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

ارزشیابی درونداد

←اطلاعات گردآوری شده در خلال این مرحله از ارزشیابی باید به تصمیم گیرندگان کمک کند تا بهترین راهبردها و منابع ممکن را با وجود محدودیتهای خاص انتخاب کنند،ارزشیابی درونداد مستلزم این است که ارزشیاب،دانش وسیعی درباره راهبردها و منابع ممکن، همچنین پژوهش در مورد اثر بخشی آنها درمحقق ساختن بروندادهای مختلف برنامه داشته باشد.

3) ارزشیابی فرآیند:

←ارزشیابی فرآیند شامل جمع آوری آن دسته از داده های ارزشیابی است که هنگامی که برنامه طراحی شده و به اجرا گذاشته شده است،به دست می آید،ممکن است از ارزشیاب خواسته شود که یک سیستم جمع آوری داده ها برای نظارت بر اجرای روز به روز برنامه طراحی کند،یکی از کارکردهای ارزشیابی فرآیند این است که در طول یک دوره زمانی، گزارشهایی در مورد وقایع مربوط به برنامه ثبت می‌شود.

ارزشیابی فرآیند کوشش

←دانیل استافل بیم معتقد است که در ارزشیابی فرآیند کوشش می‌شود تا پاسخ پرسشهایی نظیر اینها تعیین گردند: آیا برنامه به خوبی در حال پیاده شدن است؟ چه موانعی بر سر راه موفقیت آن قرار دارند؟ چه تغییراتی ضروری هستند؟ پاسخ به این پرسشها به کنترل و هدایت شیوه های اجرایی کمک می‌کند،همچنین این نوع ارزشیابی به منظور تشخیص یا پیش بینی مشکلات اجرایی در جریان انجام فعالیتهای آموزشی و میزان مطلوبیت فرآیند اجرای این فعالیتها به عمل می آید.

4) ارزشیابی برونداد(محصول):

←نقش ارزشیابی محصول ،این است که تعیین کند به چه میزان اهداف برنامه، تحقق یافته است،در این نوع ارزشیابی، ابزارهای انداره گیری تحقق اهداف،تدوین و اجرا می شوند،داده های به دست آمده می‌تواند در تصمیمات مدیران مبنی بر ادامه یا اصلاح برنامه مورد استفاده قرار گیرد، هدف از ارزشیابی برونداد، اندازه گیری،تفسیر و قضاوت در مورد نتایج حاصل از برنامه است.

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

اندازه گیری و ارزشیابی برون دادهای برنامه معمولاً در سه مرحله زمانی متفاوت انجام می‌گیرد:

←الف) در جریان اجرای برنامه و همچنین پایان هر یک از مراحل برنامه به منظور پی بردن به چگونگی اجرای برنامه و موفقیت آن در نیل به هدفهای پیش بینی شده برای آن مراحل،

←ب) در پایان اجرای کامل برنامه، به منظور پی بردن به میزان موفقیت کلی برنامه در رسیدن به هدفهای تعیین شده یعنی هدفهایی که در مرحله ارزشیابی زمینه تهیه و تدوین شده اند

←ج) مدت زمانی پس از اجرای کامل برنامه، به منظور پی بردن به میزان پایداری و اثربخشی نتایج حاصل از برنامه (مطالعات پی گیر).

 

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

@Aryangostarco

 

شرکت آریان گستر

راه اندازی کسب و کار

 20 سوال که قبل از تصمیم به راه اندازی کسب و کار باید جواب دهید

 20 سوال که قبل از تصمیم به راه اندازی کسب و کار باید جواب دهید را در متن زیر مطالعه بفرمایید؟

←1) چرا می خواهم این کار را شروع کنم؟

←2) قصد راه اندازی چه نوع کاری را دارم؟

←3) جامعه مشتریان من چه کسانی هستند؟

جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.

←4)چه نوع خدمت یا محصولی را قصد دارم ارائه دهم؟

←5)آیا وقت و مال لازم را برای کار خواهم گذاشت؟

←6)مزیت رقابتی در برابر رقبا در چیست؟

←7)محل کار من کجاست؟

←8)به چند نفر نیاز دارم؟

←9)به چه نوع تامین کنندگانی نیاز دارم؟

←10)چقدر سرمایه مورد نیاز است؟

←11)آیا به وام نیازمندم؟

←12)چه زمانی مورد نیاز است تا کالا یا خدمت به بازار ارائه شود؟

←13)چه زمانی نیاز است تا به سود برسم؟

←14)رقبایم در این کار چه کسانی هستند؟

←15)برای رعایت اصل رقابت چگونه قیمت گذاری کنم؟

←16)چگونه مستندات قانونی طرح را آماده کنم؟

گواهینامه CE  اروپا از تخصص های ماست.

←17)مبالغ مالیات و دارایی و بیمه چگونه است؟

←18)چگونه مواد اولیه خود را تامین کنم؟

←19)چگونه کسب و کار خود را مدیریت کنم؟

←20) چگونه محصولات و خدمات خود را بازاریابی کنم؟

 

با شماره های زیر تماس بفرمایید
02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

@Aryangostarco

 

شرکت آریان گستر

کسب و کارهای خانگی

کسب و کارهای خانگی با چه چالش هایی رو به رو هستند؟

کسب و کارهای خانگی با چه چالش هایی رو به رو هستند؟با ما همراه باشید:

←اکثر شرکت‌ها کارشان را از اتاقی کوچک، گاراژ، یا گاهی از زیرزمین خانه آغاز کرده‌اند.

اگر شما هم می‌خواهید کار شرکت خود را از خانه شروع کنید باید قبل از هر چیز برای سوالات زیر پاسخ مناسبی داشته باشید:

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

1) آیا این کار قانونی است؟

←در دستورالعمل‌ها و قوانین شرکت‌های آپارتمانی مشخص شده است که تا چه حد می‌توانید برای راه‌اندازی کسب و کار خانگی تان، انعطاف‌پذیر باشید.
حتما به این قوانین رجوع کنید.

2)چگونه می‌خواهید خانه و محل کارتان را از هم تفکیک کنید؟

←شروع هر کسب و کاری به زمان احتیاج دارد. احتمالا هفته‌ها و ماه‌های زیادی را باید به کسب و کار نوپای خود اختصاص دهید،وقتی محل کارتان را به خانه می‌آورید خانواده‌‌تان را باید بیشتر از هر چیز دیگری در نظر داشته باشید.

مشاوره EFQM با آریان گستر

3)چگونه می‌خواهید تصویری حرفه‌ای از کسب و کارتان در ذهن مخاطبان ایجاد کنید؟

←شاید کار کردن در خانه شما را چندان حرفه‌ای نشان ندهد،نشانی محل کار شما، خانه‌ای مسکونی است که کودک‌تان در اتاق کنار اتاق کار شما مشغول بازی است،این مسئله ذهنیت مخاطبان را در مورد شما تحت تاثیر قرار می دهد.

 

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

@Aryangostarco

 

شرکت آریان گستر

بازاریابی محتوا

چرا محتوا «پادشاه» است و بازاریابی محتوا «بحثِ روز»؟

چرا محتوا «پادشاه» است و بازاریابی محتوا «بحثِ روز»؟با ما همراه بمانید:

←امروزه شاهد افزایش فرهنگ تولید محتوا هستیم و بازاریابی محتوا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است،دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از:

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

1) تولید و توزیع محتوا ارزان است:

←در این حوزه با صفرتومان هم می‌توان خیلی کارها انجام داد. مثلا ساختن وبلاگ شخصی یا صفحه اینستاگرام،از اینستاگرام می‌شود میلیون‌ها تومان درآمدزایی کرد. همه چیز به مهارت‌ها و توانمندی‌ها‌ی‌تان بستگی دارد.

2) تولید و توزیع محتوا جذاب است:

←با بکارگیری خلاقانه محتوا می‌توان سلیقه‌های مختلف را جذب کرد. گاهی با متنی ساده، گاهی با عکسی جذاب و گاهی با انتشار یک ویدیوی کاربردی.

با محتوا کل جهان را پوشش دهید:

←وقتی محتوای ارزشمندی تولید کردید دیگر محدودیت فیزیکی ندارید. می‌توانید آن را در سرتاسر این کره خاکی پخش کنید.

4) تولید و توزیع محتوا تعاملی است:

←متکلم وحده نیستید،تولید و انتشار محتوا می‌تواند به صورت تعاملی باشد،مثلا هنگامی که پیامی را در شبکه اجتماعی منتشر می‌کنید و خواننده به آن واکنش نشان می‌دهد، افراد ناخودآگاه درگیر موضوع می‌شوند و تعامل بین شما و مخاطبان‌تان آغاز می‌شود.

مشاوره استراتژی با آریان گستر

5) محتوا برای تحلیل خلق شده است:

←این قابلیت وجود دارد که پس از انتشار یک پست، داده‌های آماری زیادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید،مثلا می‌توانید تشخیص دهید که چند درصد از افراد این مطلب را باز کردند،آن را تا آخر مطالعه کردند یا بلافاصله پس از باز کردن صفحه آن را بستند.

 

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

@Aryangostarco

شرکت آریان گستر

مسئول موفقیتتان کیست

مسئول موفقیتتان کیست

مسئول موفقیتتان کیست برای فهمیدن این موضوع متن زیر را مطالعه بفرمایید:

←حس عالی رفتن به محل کار و حاضر بودن در میان گروهی از همکاران فعال با هدفی مشترک و پشتیبانی از انگیزه‌ا‌ی خاص می‌تواند کارمندان را بهتر از هر نیروی دیگری وادار به فعالیت کند،نکته‌‌ کلیدی اینست که کارمندان احساس ‌کنند جزئی از یک مجموعه‌ای بزرگ‌تر از خودشان هستند،هدف دارند و انگیزه‌ درستی پشتیبان آنها است که موجب می‌شود نهایت تلاش خود را به‌کار گیرند.

قبل از اینکه بفهمید چطور مدیریت خود را بهبود ببخشید، باید بدانید مدیران خدمتگزار چه ویژگی‌هایی دارند:

←مدیران خدمتگزار مسوول ایجاد فرصت‌های همکاری و مشارکت در تمام بخش‌های شرکت هستند.
←آنها باید محیطی را فراهم کنند تا مشوق کارمندانی باشد که با هم همکاری می‌کنند و برای دستیابی به نتایج بهتر، اتحاد ایجاد می‌کنند.
←آنها باید در ابتدا خودشان پیشرفت کنند و با فعالیت‌هایشان نشان دهند که چگونه پیشرفت شخصی و حرفه‌ای اتفاق می‌افتد.

موارد زیر را الگو قرار دهید تا به موفقیت برسید:

←آنها باید هر روز با انرژی زیاد در محل کار حاضر شوند و این انرژی کارمندان همکار را ترغیب می‌کند که طبق خواسته مدیر عمل کنند.
مدیر به مثابه یک مربی، سازوکار‌هایی را طراحی می‌کند تا از موفقیت کارمندان و اهداف مشخص شرکت اطمینان حاصل کند.
آنها باید به دنبال باور و عمل باشند، همان‌طور که شکسپیر در هملت بیان کرد «با خودتان صادق و روراست باشید و کار درست را انجام دهید.»

به‌منظور کمک به دیگران

←باید در ابتدا هرکس به خودش کمک کند،روند پیشرفت شخصی شامل کشف عاطفی و ذهنی تیپ‌ شخصیتی خودتان است،به طرز جالبی،هنگامی که روش‌های مختلف پیشرفت شخصی را بررسی می‌کنید،می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا یک تیپ شخصیتی مفید است یا خیر و سپس طبق آن عمل کنید،اینکه خودتان الگویی برای مدیریت دیگران باشید، مهم است،پس ابتدا باید خودتان را مدیریت کنید،اگر من به شما بگویم کاری را انجام بدهید ولی خودم آن‌را انجام ندهم،نتیجه خیلی ساده است، شما کاری که گفتم را انجام نخواهید داد،این نمونه‌ای از رهبری از طریق الگوسازی است.

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

رهبران خدمتگزار

←مسوول ایجاد سیستمی هستند که به کارمندان کمک می‌کند اهداف خود را شناسایی کنند و فرآیندهایی را به‌کار بگیرند که از اقدامات لازم برای موفقیت پشتیبانی می‌کند،برای توسعه‌ این سیستم، رهبران خدمتگزار باید سازوکاری را به‌کار گیرند که رفتار‌های بجا را تشویق، حفظ و تنظیم می‌کند،هریک از ویژگی‌های بالا به تنهایی و جمعا منافع کارمندان را به‌طور خاص و منافع سازمان را به‌طور کلی پشتیبانی می‌کند،درواقع این رویکرد به حفظ بزرگ‌ترین پتانسیل برای دستیابی به استراتژی شرکت با یک طراحی بالا به پایین برای موفقیت گره خورده است.

مشاوره EFQM با آریان گستر

کارمندان رده پایین

←به‌عنوان سرپرست یا مدیر نوپا این ویژگی‌ها نشان‌دهنده سطحی از بلوغ است که معمولا در کارمندان رده پایین از یک شرکت دیده نمی‌شود،مدیران میانی که چند فرآیند اجرایی را تاکنون توسعه داده‌اند به خوبی می‌توانند این ویژگی‌ها را اتخاذ کنند تا از گزارش‌های بسیاری (مانند این) حمایت کنند،این فرآیند‌های اجرایی همچنین می‌توانند قابلیت و پتانسیل رشد مدیران میانی را برای رسیدن به رده‌های مدیریتی بالاتر نشان دهند.

افراد در سطوح پایین تر

←در سطح مدیریت شرکت،نمایش رفتار مدیر خدمتگزار رفتار واضحی مبنی بر اینکه محیط شرکت محیطی برای رشد است را به کارمندان می‌رساند:”مدیری که ارزش کارمندان را بالا می‌برد و ‌بعلاوه به کارمندانش به عنوان انسان احترام می‌گذارد،مدیرانی که در سطوح بالای یک شرکت قرار دارند اطمینان حاصل می‌کنند که با افرادی که در سطوح پایین قرار دارند،با احترام برخورد می‌شود و رشد آنها به اندازه رشد مدیران اجرایی سطح بالا اهمیت دارد.”

مدلی برای مدیریت

←آنچه در مورد این مدل برای مدیریت جالب است، اینست که به همان اندازه که در محیط کسب‌وکار به‌کار گرفته می‌شود در زندگی شخصی و خانوادگی نیز کاربرد دارد،هرچه بیشتر بتوانید منافع شخصی یک فرد را با زندگی حرفه‌ای‌اش بیامیزید، روابط و تعهداتی که در زمان نیاز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، تقویت می‌شوند،با این حال بسیاری از مدیران با این دیدگاه آشنا نشده‌اند و مزایای پشتیبانی از طریق الگوسازی و هدایت سازنده را از دست داده‌اند.

 

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

@Aryangostarco

 

شرکت آریان گستر

استراحت‌های طولانی به مغز

 استراحت‌های طولانی به مغز

متن زیر در مورد بحث استراحت‌های طولانی به مغز مطالبی را ارائه می نماید: 

طرح یک پرسش

“وقتی ایده های فوق العاده به ذهن‌تان خطور کرد، کجا بودید؟” گلب این سوال را طی سال‌ها از هزاران نفر پرسید،اغلب جواب‌ها این‌گونه بودند: هنگام حمام، استراحت در رختخواب، گوش کردن به موسیقی، مسافرت تفریحی، قدم زدن در طبیعت، در ساحل دریا و …

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

تحلیل پاسخ ها

کمتر کسی پاسخ داد که بهترین ایده های زندگی در محله کار به ذهنش خطور کرده است این موضوع نشان می‌دهد کیفیت کارایی مغز ما به کیفیت استراحتی بستگی دارد که به آن می‌دهیم، بهترین ایده ها معمولا بعد از یک استراحت فکری مناسب و طولانی مدت به ذهن می رسند.

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

برداشت مدیریتی

اگر مدیر هستید و با مسئله بزرگی در محل کار مواجه شده اید که حل نمی‌شود و راه حلی برای آن پیدا نمی کنید؛ شاید بهترین راه آن باشد که به یک مسافرت تفریحی بروید و در آنجا یا پس از بازگشت برای حل آن موضوع بکوشید.

نتیجه‌گیری

موفقیت‌های بزرگ فقط به میزان تلاش و ساعات کار بستگی ندارد، بلکه به کیفیت استراحت ما نیز بستگی دارد.

 

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

@Aryangostarco

 

شرکت آریان گستر

انواع رویه های موجود کدامند

انواع رویه های موجود کدامند

انواع رویه های موجود کدامند با ما در متن زیر همراه بمانید:

←رویه‌ها پیش‌برنده‌ی کارهای یک شرکت هستند،در حالی که سیاست‌ها شیوه‌ی تصمیم‌گیری افراد را هدایت می‌کنند،رویه‌ها چگونگی انجام و تکمیل یک وظیفه یا فرآیند را نشان می‌دهند.

رویه‌ها اغلب آموزشی

←رویه‌ها عمل محور هستند و بر اساس اقداماتی که باید در عمل صورت بگیرند،ایجاد می‌شوند و مراحل انجام کار و ترتیبی را که در این مراحل باید رعایت شود،مشخص می‌کنند رویه‌ها اغلب آموزشی هستند و ممکن است که جهت آموزش و جهت دهی به افراد از آنها استفاده شود،رویه‌هایی که خوب نوشته شده باشند دقیق، صریح، استوار،واقع گرایانه، مختصر و مفید هستند.

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

بسیاری از رویه‌ها سیاه و سفید یا به عبارت دیگر صفر و یکی هستند و به طور صریح و روشن، روش انجام یک کار را مشخص می‌کنند:

←«اول الف را انجام دهید، بعد ب، بعد پ». اما گاهی اوقات لازم است که اینقدر خشک و دقیق نباشند و فضایی را برای تصمیم گیری شخصی افراد در نظر بگیرند،وقتی یک رویه خیلی خشک و بدون انعطاف‌پذیری باشد، ممکن است باعث آشفتگی و پریشانی افراد گردد،از آنجایی که اتفاقات زندگی همیشه ساده و صریح و قابل پیش‌بینی پیش نمی‌روند، لازم است که در برخی رویه‌ها جایی برای تصمیمات افراد نیز در نظر بگیرید.

چه زمانی به یک رویه نیاز خواهیم داشت؟

←هر چیزی به داشتن رویه نیازی ندارد، پس برای وظایف پایه‌ای رویه نوشته نمی‌شود مگر در شرایطی که افراد چنین وظایفی را نادیده می‌گیرند،قانون اول در نوشتن رویه این است که مطمئن شوید که دلیل خوبی برای نوشتن آن وجود دارد: شاید افرادتان برخی از وظایفی را از قلم می‌اندازند،شاید کاری را همواره به صورت اشتباه انجام می‌دهند، یا شاید وظایف آنقدر طولانی و پیچیده هستند که برای درست انجام دادن آنها به یک چک‌لیست نیاز است.

هزینه‌ی سنگین

←نوشتن یک رویه تنها زمانی ضروری است که با مسئله‌‌ای مهم یا فرآیندی مواجه هستیم که ارزش قابل توجهی ایجاد خواهد کرد و یا درست انجام نشدن آن هزینه‌ی سنگینی به دنبال خواهد داشت،قبل از اینکه نوشتن یک رویه را آغار کنید از خود بپرسید که آیا افراد به بیشتر دانستن درمورد آن کار نیازی دارند یا خیر.

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

زمانی به نوشتن رویه نیاز خواهید داشت که یک فرآیند:

←طولانی است (مثال: انبارگردانی آخر سال).
←پیچیده است (مثال: مدیریت مزایای کارمندان).
←روتین و تکراری است، اما بسیار مهم است که تمام افراد به طور دقیق وظیفه‌ی خود را در طول آن فرآیند انجام دهند (مثال: بخش حقوق و دستمزد).
←نیاز به پیگیری دارد (مثال: پیگیری درخواست افزایش بودجه).
←شامل مستندسازی می‌شود (مثال: برخورد انضباطی با یک کارمند).
←شامل تغییرات قابل ملاحظه‌ای می‌شود (مثال: نصب و راه اندازی یک سیستم کامپیوتری جدید در شرکت).
←اگر اشتباه انجام شود، عواقبی جدی در پی خواهد داشت (مثال: قوانین مربوط به ایمنی).

قوانین نانوشته و رویه‌های غیررسمی

←در یک شرکت، بسیاری از کارها بدون داشتن رویه‌‌ای مکتوب و بر اساس قوانین نانوشته و رویه‌های غیررسمی، انجام می‌شوند،اما گاهی این قوانین نانوشته باید در چارچوب یک رویه آورده شوند،

مانند مواقعی که:

←سوالات مشابه مرتباً توسط افراد پرسیده می‌شوند.
←به نظر می‌رسد که افراد در انجام یک کار گیج شده‌اند.
←افراد رویه‌ی (غیر رسمی و نانوشته) انجام یک کار را به اشکال مختلفی تفسیر و پیاده‌سازی می‌کنند.

 

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

کارمندان مشتاق

7 گام برای رسیدن به کارمندان مشتاق

7 گام برای رسیدن به کارمندان مشتاق را می توانید در متن زیر مطالعه زیر مطالعه بفرمایید:

←کارمندان مشتاق، افرادی سازنده هستند،وقتی شما کسب و کاری را شروع میکنید، هر روز تجربه غیر منتظره ای رخ میدهد،وقتی شما افراد جدیدی را به مجموعه تان اضافه میکنید،این چالش بسیار پیچیده تر میشود،خوشبختانه روش های ساده ای وجود دارد تا بتوانید کارمندانتان را برای انجام وظایشان، مشتاق،پیگیر و علاقمند کنید.

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

1) شراکت ایجاد کنید:

←بهترین راه برای تشویق نیروی انسانی برای همراهی با سازمان؛ شراکت با آنهاست،با همه آنها مانند اعضای ارزشمند تیمتان رفتار کنید،برای تصمیم گیری و انجام وظایف بر اساس استانداردهای دقیق عملیاتی به آنها اختیار بدهید

2)کارمندانتان را درگیر امور شرکت نمایید:

←با وارد کردن کارمندان مشتاق به تیم های مختلف کاری،آنها را عمیق تر از پیش درگیر امور شرکت نمایید،تیم هاتان را با افراد مستعد و متخصص تکمیل نمایید،در مورد تصمیماتی که این تیم ها را مستقیما تحت تاثیر قرار میدهد، به آنها اختیار تصمیم گیری بدهید.

3)اجازه دهید تیمتان در جریان امور باشد:

←تا آنجا که میتوانید در مورد سود و زیان های شرکت با افرادتان شفاف باشید،استراتژی های سازمان و نقش منحصربفرد هر کدام از آنها در تحقق راهبردها و تصویر بزرگ پیش رو را برایشان توضیح دهید. وقتی که نیروی انسانی برنامه کلی سازمان را بداند، میتواند خود را به عنوان قطعه ای حیاتی از پازل کسب و کار، مهم بشمارد.

4) در مورد کارایی افراد به آنها بازخوردبدهید:

←بطور منظم زمانهایی را اختصاص دهید تا از فعالیتهای درست و مفید افراد تشکر کرده و زمینه های قابل پیشرفت را به انها یادآوری کنید،اگر عملکردشان مورد قبول نیست،همراه آنها بدنبال راههای برای بهبود آن باشید،بسیار مهم است که افراد بدانند از سوی شما و سازمان مورد حمایت هستند نه آنکه در برابر اشتباهات و کاستی ها رها شده اند.

مشاوره استراتژی با آریان گستر

5) به قول های خود عمل کنید:

←هرگز قولی ندهید مگر آنکه بتوانید به آن عمل کنید. زمانی که قولی میدهید هرچقدر کوچک آنرا عملی کنید،حتی اگر گمان میکنید که کارمندان شما به آن اهمیت نمیدهند و یا آنرا فراموش کرده اند اگر حتی اندکی تردید دارید که نمیتوانید قولی را محقق کنید، در گفتن آن تردید کنید.

6)محیطی پویا و سازنده ایجاد کنید:

←محیط های کاری باز، شاد و اعتمادبخش سازنده ترین و شادترین محیط ها هستند،در برابر ایده ها و پیشنهادات نیروی انسانی مشتاق باشید و به آنها نشان دهید که صدایشان شنیده میشود بطور منظم برای تیم سازی و ملاقات وقت بگذارید و جلسات مفرحی ایجاد کنید تا آنها مشتاق مشارکت و همراهی باشند.

7)از آنها تشکر کنید:

←یک تشکر ساده در برابر انجام یک کار درست بهترین انگیزاننده برای ادامه آن و وسیله ای ضروری برای هر مدیری است. شخصا از افرادتان تشکر کنید،هر کار درستی را با یک پیغام و یا ایمیل تشکر ترغیب کنید و اشتیاق سازمانی را شعله ور کنید،خودتان را جای کارمندانتان بگذارید، آیا مشتاق کار کردن برای خودتان هستید؟ اگر اینگونه نیست، گام های بالا را شروع کنید.

 

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

بازخوانی یک پرونده

بازخوانی یک پرونده

یک هنر رهبری متحول و دگرگون ساز

←در دنیای رهبری و مدیریت گاهی بازخوانی یک پرونده می تواند الگوهایی را برای رهبران و مدیران به ارمغان آورد،آیا زمان رهبران را می سازد و یا رهبران زمان را می سازند؟آیا رهبریا مدیری را می شناسید که برای افراد وهمکاران خود زندگی را سرشار از حس و هدف کند؟

احساس در کنار ماموریت

←شخصیتی متحول، مدیریت در بحران، چرخش سریع در مقابل تغییرات ناگهانی و داشتن بصیرت این همه ویژگی های مقهور کننده در چه کسی نهفته است؟یکی از بزرگترین مقاطع تاریخی ایالات متحده آمریکا مرهون شخصیت رهبری و مدیریت اعجاز آور آبراهام لینکلن است،مجله هاروارد بیزینس ریویو در یک مقاله بسیار ارزشمند یکی از چهار معمار آمریکا یعنی آبراهام لینکلن، تئودور روزولت، فرانکلین روزولت و لیندن جانسون را انتخاب و به رازهای پروژه لینکلن پرداخته است.

پرونده ابراهام لینکلن

←قدرتی سنگین و سهمگین و مستحکم، هوشی هیجانی، مهربان، بی رحم، متواضع، بی پروا، قادر به واسطه گری بین جناح ها، توانمند در حفظ روحیه افراد، توان جذب افراد متناقض، هدایت همه تنازعاتی که رهنمود آن ها به شکست و تجزیه بود؛ به سمت وحدت ملی، نگاه تیزبین و عقاب وار به آینده و فروتن. این ها فصل های این پرونده هستند.

الهام گیری از ساز و کار رهبری

←الهام گیری از ساز و کار رهبری لینکلن حتی به میزان ده درصد از مختصات وی، می تواند شما را در سبک مدیریت و رهبری به تعالی برساند،این همه ویژگی چگونه در یک انسان جمع شده اند؟ ویژگی هایی که یک ملت را از تفرقه و جدایی نجات داد،کابینه ای سرکش، مملو از افراد بی رحم و خشن، با هوش، جاه طلب و حسود، ارتش شکاک، مردان جداشده از دولت در شمال.

تنوع وخواسته های غیر منطقی

←یک فرایند هنرمندانه متقاعد سازی می تواند این خیل ناهمگنان را به مسیری واحد هدایت کند. این همه عدم سنخیت؟ وحشت آور است!شما در رویارویی با کوهی از عدم سنخیت، تنوع وخواسته های غیر منطقی و سازهای ناهماهنگ چه تدبیری دارید؟باز هم خرواری از ویژگی های منحصر به فرد ثابت قدمی، انسجام، خودپنداری و خودآگاهی، خود انتظامی و سخاوت روح،حالا ملتی پاره پاره شده و در حال نابودی با مدیریتی شگفت آور نجات می یابد.

بازخوانی پرونده لینکلن یک مهندسی و معماری دهشتناک از مقابله با عجائب و غرائب را نمایان می سازد

جهت مشاوره ایزو 45001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

تکنیک های مدهوش کننده در مدیریت،شمه هایی از این تکنیکهای مدهوش کننده را بخوانید:

←1- قدرت اعتراف به تغییر جهت در سیاست های شکست خورده

←2- پیش بینی دیدگاه رقبا و همآوردان

←3- حرکت به جلو و عقب نشینی به موقع

←4- درک نیازهای عاطفی همکاران

←5- پرهیز از گشوده شدن زخم های چرکین گذشته

←6- کنترل امواج عصبی

←7- عدم سرزنش همکاران

←8- غلبه بر شک و تردید همکاران و زیر دستان در تحقق هدف اصلی

←9- ایستادگی روی حرف خود

←10- توان اعتماد سازی

←11- توان سنجش احساسات دیگران

مشاوره در امر مدیریت ریسک با آریان گستر

غرور را با شجاعت اشتباه نگیرید

←لینکلن چگونه افرادی باهوش، جاه طلب، بی رحم و حسود و با استعداد که همان اعضای کابینه هستند؛ باید طوری متقاعد کند که اعلامیه لغو برده داری را امضا کنند. نه تنها این کار را بکنند بلکه مسیر جنگ داخلی را تغییر دهند.

تکنیک لینکلن برای این چالش چه بود؟

←اوهرگز اجازه نداد غرورش جای شجاعتش را بگیرد. او به خوبی می دانست که بسیاری از رهبران جای غرور را با شجاعت اشتباه می گیرند. او تمام ویژگی های مدیریتی و رهبری خود را با باروت شجاعت شلیک کرد تا با قدرت به هدف اصابت کند.

 

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'