به کارکنان اطلاعات بدهیم

چقدر باید به کارکنان اطلاعات بدهیم؟ ←نقش “توزیع کننده اطلاعات” یکی از نقشهای مهم مدیران است،اگر کارکنان را به موقع و به اندازه در جریان اطلاعات مربوط به سازمان قرار دهیم،این کار بر عملکرد آنها موثرخواهد بود. ←جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی …

زندگی شخصی و حرفه ای

درس هایی برای زندگی شخصی و حرفه ای درس هایی برای زندگی شخصی و حرفه ای را می توانید در متن زیر مطالعه بفرماید:   پنج درس برای زندگی شخصی: عادت های شما زندگیتان را شکل می دهد، آنها را با دقت انتخاب کنید!ما در مورد کارهایی که انجام می …