شهامت داشته باشید

شهامت داشته باشید شهامت داشته باشید و متن زیر را به دقت مطالعه بفرمایید: ♦ با شهامت بودن در مدیریت يعني ريسك کردن، ريسك کردن با پول، استراتژي ها، طرح ها، عمليات و افراد. ♦ شما میتوانید با انجام دادن کارهايي که ديگران از انجام آن بيم دارند و عدم …

شهامت ضروری است

شهامت ضروری است     با شهامت بودن در مدیریت يعني ريسك کردن، ريسك کردن با پول، استراتژي ها، طرح ها، عمليات و افراد شما با انجام دادن کارهايي که ديگران از انجام آن بيم دارند و عدم تعلل در کار میتوانید شهامت را در خود به وجود می آوريد. …

آموزه های مدیریتی شهامت

آموزه های مدیریتی شهامت آموزه های مدیریتی شهامت را در متن زیر ملاحظه بفرمایید:   دستاورد آلبرت انیشتین آلبرت انشتین از دانشگاه اخراج شد ولی فیزیک را با فرضیه هایش دگرگون کرد،ونگوک در سراسر زندگی اش حتی یک تابلو هم نفروخت اما امروز آثارش میلیون ها دلار ارزش دارد. گابریل …