پرسش‌هایی برای شناسایی بهتر کارکنان

پرسش‌هایی برای شناسایی بهتر کارکنان     تحقیقات موسسه گالوپ تحقیقات موسسه گالوپ در ارتباط با آنچه که باعث شناخت بهتر مدیران از کارکنان شده و امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکردشان را میسر می‌سازد نشان داده که مدیران کاربلد به خوبی می‌دانند چه سوالاتی را چه موقع از تمام کارکنانشان بپرسند …