محیط کار جدید

محیط کار جدید ۵ کاری که باید در محیط کار جدید انجام داد. نخستین ماه شروع شغل جدید حساس و سرنوشت‌ساز است. در این دوران برای شروع کار، موانع متعددی پیشِ‌رو دارید. در این شغل تازه از شما انتظار می‌رود در مدت‌زمانی کوتاه، مهارت‌های مختلفی کسب کنید و برای آنکه …

یافتن شغل جدید

بایدها و نبایدهای یافتن شغل جدید، وقتی هنوز مشغول کار هستید       آیا بدنبال شغل جدید هستید؟ توصیه ما این است پیش از استعفا دادن و زمانی که هنوز مشغول کار هستید به دنبال شغل جدید باشید چرا؟ به این خاطر که وقتی مشغول فعالیت هستید، ارتباط‌های حرفه‌ای …