کسب و کار شطرنجی

کسب و کار شطرنجی     هدف نهایی کسب و کارها هدف نهایی بسیاری از کسب و کارها تولید منحصولات و خدماتی است که به درد مردم بخورد،مثلا یکی از این کسب و کار خط تولید صفحه و مهره های شطرنج است و ملزومات ورزشی است! کارآفرین شدن جالب است …

الگوی شطرنج در برنامه‌ریزی

الگوی شطرنج در برنامه‌ریزی     بازی شطرنج و منچ هر دو مهیج هستند، اما با هم تفاوت‌هایی دارند؛ حرکت مهره ها در منچ شبیه هم بوده و همه روبه جلو است.اما حرکت مهره های شطرنج هر کدام متفاوت است و همه رو به جلو نیست و میتواند رو به …