رشد سریع باید مدیریت شود

رشد سریع باید مدیریت شود مدیریت رشد مدیریت رشد کار آسانی نیست خصوصا زمانی که سریع اتفاق بیفتد اگر شما برای یک شرکت با ۱۰ الی ۲۰ نفر کارمند،با سیاست های انعطاف پذیر، و روش های غیر رسمی کار می کنید. همه همدیگر را می شناسند و ایجاد تغییر در …