اصول 14 گانه را تويوتا چيست؟

اصول 14 گانه را تويوتا چيست؟ اصول 14 گانه را تويوتا چيست؟با ما همراه بمانید: اصول ۱۴گانه راه تویوتا عبارت است از : ۱- تصمیمات مدیریتی را بر اساس فلسفه بلندمدت شركت اتخاذ كنید حتی اگر اهداف مالی كوتاه مدت را پاسخ نگوید. ۲- فرایند مستمری برای به سطح آمدن …

دکتر حسین تهرانی، محقق ارشد شرکت تویوتا

دکتر حسین تهرانی، محقق ارشد شرکت تویوتا می گوید:       – پس از آماده سازی طاقت فرسای چند ماهه ، به مدت یک هفته برای مدیران ارشد تویوتا، پروژه ها و تکنولوژیهای مختلفی را در رابطه با خودروهای خودران و سیستمهای پیشرفته خودرو ارایه دادیم. – جدا از …