محصولات موفق شرکت تسلا

محصولات موفق شرکت تسلا:     اولین خودرو چهار درب و دومین خودرو تولیدی شرکت تسلا به نام مدل S نام گذاری شد و ساخت آن در سال 2012 در کالیفرنیا آغاز شد،این خودرو رکورد بیشترین فروش خودرو الکتریکی را در سال های 2015 و 2016 به شکل متوالی به …

محصولات موفق شرکت تسلا

محصولات موفق شرکت تسلا:     سومین محصول و اولین مدل شاسی بلند شرکت تسلا مدل X نام دارد که در سال 2012 رونمایی شد،و از سپتامبر 2015 در بازار توزیع شد. این اتومبیل نیروی خود را تماماً از باتری به دست می‌آورد،نکته جالب در طراحی آن نحوه باز شدن …