چرا بعضی شرکت‌ها کارکنان بد را اخراج نمی‌کنند؟

چرا بعضی شرکت‌ها کارکنان بد را اخراج نمی‌کنند؟       وقتی یک کارمند افتضاح اخراج نمی‌شود، معمولا به یکی از دلایل زیر است مدیر او نمی‌تواند خودش را وادار کند که وارد یک گفت‌وگوی دشوار شود. اینکه به یک نفر بگوییم «عملکردت ضعیف است» سخت است،اخراج کردن سخت است، …

چرا شرکتها به بیانیه چشم انداز نیاز دارند؟

چرا شرکتها به بیانیه چشم انداز نیاز دارند؟   چشم انداز هر یک از ما قطعا برای خود چشم اندازی داریم؛ نوشته یا نانوشته چشم اندازها به رفتارهای ما سمت و سو می دهند،شرکت ها نیز به مانند انسانها نیازمند چشم انداز می باشند و ضرورت چشم انداز در سطح …