احمق باش تا کامروا شوی

احمق باش تا کامروا شوی چگونه سازمان‌ها حماقت جمعی را پاس می‌دارند و کارکنان به تعطیل کردنِ مغزشان تشویق می‌شوند؟ اکثر نظریه‌های مدیریتی میزانِ دانشِ انباشته را مهم‌ترین داراییِ شرکت‌ها می‌دانند. اما یافته‌های پژوهشی جدید نشان می‌دهد که مهم‌ترین عاملِ پیش‌بُردِ کارها در بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان چیز دیگری است:حماقتِ جمعی،در …

افراد بی‌کفایت را اخراج کنیم

چگونه افراد بی‌کفایت را حرفه‌ای اخراج کنیم؟ چگونه افراد بی‌کفایت را حرفه‌ای اخراج کنیم؟با ما همراه بمانید: فرایند ساده‌ای وجود دارد که اثربخشی آن تضمین شده و در اغلب موارد شما را از مخمصه نجات می‌دهد. 1) اول تصمیم بگیرید آن فرد را در زمانی مشخص و روزی معین اخراج …

در شرایط بحران چگونه عمل کنیم

در شرایط بحران چگونه عمل کنیم در شرایط بحران چگونه عمل کنیم می توانید در موارد زیر مطالعه بفرمایید:   1- اولویت را به بقا بدهید تا سود. 2- هزینه ها را کم کنید. 3- نیروهای کارآمد را نگه دارید. 4- نقد فروشی را با حاشیه سود کمتر اولویت دهید. …