چه چیز باعث موفقیت یک مدیر عامل می‌شود؟

چه چیز باعث موفقیت یک مدیر عامل می‌شود؟     رمز و راز موفقیت تحقیقات و تلاش‌های بسیاری برای پاسخ به این سوال صورت گرفته است، با این حال، آنچه از نظر علمی درباره این موضوع می‌دانیم بسیار اندک است زیرا بیشتر تحقیقاتی که تا امروز درباره رمز و راز …