شرایط احراز مدير فني آزمايشگاه

شرایط احراز مدير فني آزمايشگاه نمونه شرایط احراز مدير فني آزمايشگاه در زیر قابل مشاهده است. شرايط عمومي احراز صلاحيت: تابعيت ايران گواهي سلامت عدم سوء پيشينه کیفری             ب : شرايط اختصاصي احراز صلاحيت: تحصيلات و سابقه كار دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد یا کارشناسی در رشته شیمی با …