مدیریت هزینه‌ها از طریق تغییر انگیزه‌های مردم

مدیریت هزینه‌ها از طریق تغییر انگیزه‌های مردم       از آنجا كه مردم با مقايسه منافع و هزينه‌هاي هر اقدامي تصميم مي‌گيرند، با تغيير هزينه‌ها و منافع، تصميم آنها نيز تغيير مي‌كند؛..به عبارت ديگر افراد به انگيزه‌هاي خود پاسخ مي‌دهند،با افزايش قيمت گيلاس مردم سعي مي‌كنند گيلاس كمتر و …