شخصیت کارآفرین

مهارت‌هایی که از شما یک شخصیت کارآفرین می‌سازد مهارت‌هایی که از شما یک شخصیت کارآفرین می‌سازد را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ♦ بیشتر شاغلین در مشاغل دولتی، خصوصی، خدماتی و … کار می‌کنند، اما شغل بعضی‌ها، ایجاد شغل است!این افراد که به کارآفرین (entrepreneur) معروف هستند، در …