توصیه هایی از موسس شبکه اجتماعی لینکدین

توصیه هایی از موسس شبکه اجتماعی لینکدین     تضعیف قدرت هیچ وقت برای خوشایند افراد قدرتمندتر از خودتان مثل برده رفتار نکنید،تصدیق کردن هر چیزی که فرد قدرتمندتر از شما بیان می کند شما را به برده او تبدیل می کند، این رفتار نه تنها شما را جلو نمی …