ویژگی های یک سازمان اخلاق‌مدار

چهارده ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار یکی از روش های بالا بردن سیستم مدیریت کیفیت سازمان را می توانید با داشتن ایزو 9001 تامین کنید .   چهارده ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   ۱. مواجهه عادلانه در توزیع فرصت‌ها و امکانات: در سازمان …

سازمان اخلاق‌مدار

چهارده ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار چهارده ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   ۱. مواجهه عادلانه در توزیع فرصت‌ها و امکانات: در سازمان نه‌تنها تبعیض نباشد، بلکه احساس تبعیض (چه واهی چه واقعی) نیز نباشد. سازمان باید در همه شئون حرفه‌ای به گونه‌ای باشد …

سازمان اخلاق‌مدار

چهارده ۱۴ ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار چهارده ۱۴ ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     ۱) مواجهه عادلانه در توزیع فرصت‌ها و امکانات: – در سازمان نه‌تنها تبعیض نباشد، بلکه احساس تبعیض (چه واهی چه واقعی) نیز نباشد. – سازمان باید در همه …

شایستگی چیست؟ شایسته سالاری چیست؟

شایستگی چیست؟ شایسته سالاری چیست؟       تعاریف شایستگی وشایسته سالاری شایستگی، قابلیت، صلاحیت و اهلیت واژه هائی آشنا برای همه ماست،وقتی در باره شایسته سالاری حرف می زنیم، وقتی از طریق تجزیه و تحلیل مشاغل در صدد برمی آییم که شرایط احراز برای تصدی موفق هر شغل یا …