مدیریت شکایتهای کارکنان

توصیه هایی برای مدیریت شکایتهای کارکنان توصیه هایی برای مدیریت شکایتهای کارکنان را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   حالت دفاعی به خود نگیرید بعضی از مدیران به محض روبه‌رو شدن با هر گونه شکایتی از بیرون سازمان، موضعی دفاعی و دشمنانه به خود می‌گیرند و فکر می‌کنند …