رفتار سازمانی

رفتار سازمانی  شاد بودن در محیط کاری نامناسب و رفتار سازمانی اگر توقع داشته باشیم کارمان در همه حال شاد و باب میل ما باشد انتظاری غیرواقع‌بینانه است. -حتی اگر عاشق کارتان هم باشید، همیشه روزهایی پر از کاغذبازی و برخورد با همکاران غیرقابل تحمل و سرسخت، خواهید داشت. -مهم …

شادی در محیط کار

کاتالیزورهای شادی در محیط  کار مقاله زیر در ارتباط با کاتالیزرهای شادی در محیط  کار مطالب کاربردی را به شما ارائه می دهد : هیچ مدیر مدرسه ای نمی‌تواند معلمانی مولد و پربازده و البته، شاد و سرزنده بسازد، بلکه فقط می‌تواند این روند را تسریع و تسهیل کند. در …