شاخص OEE

شاخص OEE مقاله زیر اطلاعاتی را در مورد شاخص OEE ارائه مینماید، با ما همراه شوید: اثر بخشی کلی تجهیزات (اثر بخشی جامع تجهیرات) OEE یک شاخص است که  کلمه انگلیسی آن  مخفف Overall Equipment Effectiveness می‌باشد. که به فارسی به اثربخشی کلی تجهیزات ترجمه شده است. این شاخص  تمرکز …