شاخص كليدي عملكرد

شاخص كليدي عملكرد متن زیر مطالبی را در مورد شاخص كليدي عملكرد برای شما عزیزان ارائه می نماید:     تعریف KPI: مخفف کلمه Key Performance Indicator و به معنای شاخص کلیدی عملکرد می‌باشد،به طور ساده می‌توان گفت KPI، روشی برای سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد و در سطح …

شاخص های کلیدی عملکرد – KPI

شاخص های کلیدی عملکرد  KPI مقاله زیر اطلاعاتی را در مورد شاخص های کلیدی عملکرد KPI ارائه می نماید.با ما همراه باشید: یک شاخص کلیدی عملکرد قابل اندازه گیری است که نشان می دهد که چگونه یک شرکت به اهداف کلیدی کسب و کار رسیده است. سازمان ها از  (Key Performance Indictors …