با رئیس‌تان کار کنید

با رئیس‌تان کار کنید برای بهبود عملکرد با رئیس‌تان کار کنید و متن زیر را دنبال بفرمایید:     «تریسی گوئین»، به‌عنوان دستیار روابط رسانه‌ای در شرکت «تاینی پالس» کار می‌کند. این شرکت، ارائه‌دهنده تکنولوژی‌هایی برای ارزیابی روحیه کارکنان است تریسی، ژانویه هر سال، با رئیسش می‌نشیند و درباره اهدافش …