چه زمانی به کارمند خود پاداش دهیم؟

چه زمانی به کارمند خود پاداش دهیم؟     مکانیزم پاداش دانشمندان، آزمایش جالبی را درباره مکانیزم پاداش انجام دادند. آنها دو کبوتر را به گونه ای شرطی کردند که بعد از نوک زدن به یک میله، دانه دریافت کنند اما با یک تفاوت: کبوتر اول، بعد از آن که …

برای تحقق اهداف با معنی تلاش زیادی نشان دهید

برای تحقق اهداف با معنی تلاش زیادی نشان دهید ارزیابی نتایج مدیران بر اساس نیاتی که دارند ارزیابی نمی شوند بلکه آنان براساس نتایجی که بدست می آورند ارزیابی می شوند افراد روی شما و حوزه ی شما حساب میکنند تا اثر مثبت و قدرتمندی روی سازمان داشته باشید. به پیشنهادهای …