تمایل به سرمایه سوزی

غفلت از شایسته سالاری و تخصص گرایی و تمایل به سرمایه سوزی متن زیر را که در مورد غفلت از شایسته سالاری و تخصص گرایی و تمایل به سرمایه سوزی می باشد را مطالعه بفرمایید:   بی تردید آموزش و پرورش با اهمیت ترین، پیچیده ترین و ظریف ترین نهاد …