تنبلی سیستمیک یا تنبلی گروهی

تنبلی سیستمیک یا تنبلی گروهی از تنبلی سیستمیک یا تنبلی گروهی که در سازمان ها رخ می دهد آگاهی داشته باشید:       در سال 1913 یک مهندس کشاورزی فرانسوی به نام ” رینگلمن ” در یک آزمایش طناب کشی بین گروه های 1 تا 8 نفری دریافت که …

پتانسیل بالا به چه کسی اطلاق می‌شود؟

پتانسیل بالا به چه کسی اطلاق می‌شود؟       شناسایی موثر توسعه و حفظ استعدادهای لازم برای سازمان، امری حیاتی برای موفقیت هر کسب‌وکاری به‌شمار می‌آید. استفاده از اهداف و فرآیندهای شفاف برای شناسایی استعدادها و پتانسیل‌های بالایی که منصفانه و نامتناقض به‌نظر می‌رسند، معیار اصلی استعدادیابی هر سازمانی …