فن پومودورو یا تکنیک پومودورو

فن پومودورو یا تکنیک پومودورو     فرانچسکو سیریلو یکی از روش‌های مدیریت زمان، ابداع‌شده توسط فرانچسکو سیریلو است، پومودورو بر یک ایده اصلی استوار است: اینکه انسان نمی‌تواند به صورت پیوسته و برای مدت طولانی، تمرکز ذهنی و توان فیزیکی خود را بر روی یک موضوع یا یک هدف …