۱۱ قانون تفکر سیستمی

۱۱ قانون تفکر سیستمی ۱۱ قانون تفکر سیستمی را در متن زیر دنبال فرمایید: جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید. از دیدگاه پیتر سنگه مشکلات امروزی از راه‌حل‌های سنتی ناشی می‌شوند. هرچه بیشتر فشار بیاورید، سیستم شما را بیشتر پس خواهد زد. …