سکوت سازمانی

سکوت سازمانی       تا به حال شده در محل کارتان با حرف یا تصمیمی مواجه شوید که به نظرتان درست نیست و آن را قبول ندارید، ولی از طرفی نمی‌دانید که چگونه مخالفت خود را باید عنوان کنید و در نتیجه ساکت می‌مانید. همه‌ی ما دوست داریم در …

هوش احساسی و سکوت سازمانی

هوش احساسی و سکوت سازمانی هوش احساسی و سکوت سازمانی را در متن ذیل دنبال بفرمایید:   آقای گولمن در کتاب “هوش هیجانی” خود، داستانی را تعریف میکند که حاکی از لزوم توجه به هوش هیجانی است. شخصی بداخلاق و بد دهن “خلق و خوی یک خلبان هواپیمای محلی در …

خطر کاریزمای رهبران بزرگ

خطر کاریزمای رهبران بزرگ       کاریزما را معمولا مثبت می دانیم و آن را از ویژگی های خوب ومشترک رهبران بزرگ می شماریم فیدلر در تئوری رهبری موقعیتی خود معتقد است روابط خوب میان رهبر و پیروانش، از جمله محبوبیت و کاریزمای او، این امکان را به او …

سکوت سازمانی

سکوت سازمانی سکوت سازمانی با ما همراه باشید:     مردی برای خود خانه ای ساخت و از خانه قول گرفت که تا وقتی زنده است به او وفادار باشد و بر سرش خراب نشود و قبل از هر اتفاقی وی را آگاه کند. مدتی گذشت. ترکی در دیوار ایجاد …