قدرت سپاسگزاری

قدرت سپاسگزاری قدرت سپاسگزاری را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: می‌خواهم درباره قدرت یک کلمه ساده با شما صحبت کنم ” متشکرم” این کلمه‌ای است که قدرت سلامتی، شادی،عملکردهای قهرمانانه و موفقیت را به ما می‌دهد،تحقیقات نشان می‌دهد که افراد سپاسگزار شاد‌تر و دارای روابط دوستانه بهتری هستند. …

تغییر و تحول سازمانی

تغییر و تحول سازمانی       جهان همواره در حال تغییر و تحول است و ادامه حیات ذرات هستی در گرو همین تغییرات است. تغییر در همه پدیده های جهان جریان دارد و این تنها به طیف خاصی محدود نیست. امروزه ثابت ماندن، تغییر نکردن و بهبود نیافتن مساوی …