مفهوم ارزش مشتری

مفهوم ارزش مشتری چیست؟ مفهوم ارزش مشتری چیست؟با ما همراه بمانید: و چه تاثیری در کسب‌و‌کار شما دارد؟ قسمت اول ♦بعضی از کارآفرینان باتجربه به نقطه‌ی سر به سر یا معیارهای مهم دیگر اعتقاد دارند اما به نظر من «ارزش مشتری» شاید قابل‌توجه‌ترین معیار برای ارزیابی کسب‌و‌کار است. معیارهای ارزیابی  …