انتخاب تایم فریم مناسب

شغل شما و انتخاب تایم فریم مناسب متن زیر مطالبی را در مورد شغل شما و انتخاب تایم فریم مناسب ارائه می نماید: وقتی می خواهید درباره تایم فریم معاملاتی خود تصمیم بگیرید زمان اختصاص داده شده به معاملات تان مهم است. چه مقداری از روز یا هفته شما به …