بحران خاموش سازمان ها

سندرم بی تفاوتی سازمانی ، بحران خاموش سازمان ها ♦ باید دانست که هر سازمانی دربرخی مقاطع ممکن است همچون ارگانی زنده دچار مجموعه‌ای از معضلات سازمانی شود. سندرم یا اختلال سازمانی ♦ آسیب‌شناسی مسائل و موضوعات مبتلابه یک سازمان یک ضرورت است. این ضرورت را کارشناسان و متخصصان سازمانی …