سندرم گروه زدگی

سندرم گروه زدگی متن زیر اطلاعاتی را در مورد سندرم گروه زدگی برای شما عزیزان ارائه می نماید:     سندرم گروه زدگی پدیده‌ای روان‌شناختی است که طی آن تمایل به وفاق و همبستگی گروهی سبب تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی یا ناکارامد می‌شود،در واقع، وفاداری به گروه باعث می‌شود تا افرادِ حاضر …