سندرم پاریس

سندرم پاریس گریبان گیر افراد تازه وارد در سازمان‌ها نام این سندرم در اصطلاح پزشکی اختلال انطباقی است،سالانه از میان میلیون‌ ها گردشگری که هر سال از شهر زیبای پاریس بازدید می‌کنند، تعداد انگشت‌ شماری و به خصوص شرقی ها دچار اختلال وضعیت ذهنی و شوک فرهنگی می‌شوند و برای …