کدام سلبریتی شما را مصرف می‌کند؟

کدام سلبریتی شما را مصرف می‌کند؟ یکی از توهم‌هایی که شبکه‌های اجتماعی می‌دهند این است که فکر می‌کنیم ما هستیم که همه چیز را انتخاب می‌کنیم. یک منبع خبری یا یک سلبریتی ممکن است در ابتدا ما یک منبع خبری یا یک سلبریتی را «انتخاب» کنیم اما بعد از این …