سلامت مدیران و مدیریت کردن استرس

سلامت مدیران و مدیریت کردن استرس       مثبت باشید و در انتخاب اطرافیانتان دقت کنید. امروز دنیای ما پر است از کسانی که مدام آه و ناله و از همه چیز شکایت می کنند و با این کار، هم به خودشان و هم به دیگران آسیب روانی وارد …

سلامت مدیران و مدیریت استرس

سلامت مدیران و مدیریت استرس سلامت مدیران و مدیریت استرس سبب پیشرفت سازمان می باشد که در متن زیر آن را دنبال می کنیم:   تن آرامی یا ریلکسیشن تن‌آرامی یا ریلکسیشن، تکنیکی است که برای کسب آرامش و رهایی از تنشهای ذهنی از آن استفاده می شود. رفع تنش …

پنج بعد سلامت روان

پنج بعد سلامت روان     پنج بعد سلامت روان به شرح زیر می باشد: 1 خودپذیری 2- روابط مثبت با دیگران 3- خودمختاری 4- تسلط بر محیط 5- مقصود در زندگى کسانی که سطح بالایی از این پنج ویژگی را دارند: 1) از نگرش مثبت به خود برخوردارند، جنبه …