سلامت مدیران و مدیریت کردن استرس

سلامت مدیران و مدیریت کردن استرس       مثبت باشید و در انتخاب اطرافیانتان دقت کنید. امروز دنیای ما پر است از کسانی که مدام آه و ناله و از همه چیز شکایت می کنند و با این کار، هم به خودشان و هم به دیگران آسیب روانی وارد …

سلامت مدیران و مدیریت استرس

سلامت مدیران و مدیریت استرس سلامت مدیران و مدیریت استرس سبب پیشرفت سازمان می باشد که در متن زیر آن را دنبال می کنیم:   تن آرامی یا ریلکسیشن تن‌آرامی یا ریلکسیشن، تکنیکی است که برای کسب آرامش و رهایی از تنشهای ذهنی از آن استفاده می شود. رفع تنش …

سلامت مدیران و استرس

سلامت مدیران و استرس سلامت مدیران و استرس را در متن زیر دنبال بفرمایید؛ زمان هایی در روز را برای آرامش بگذارید مغز ما بصورت مداوم در حال تفکر و تصمیم گیری درمورد مسائل مختلف است؛ مگر این که ما بصورت آگاهانه آن را کنترل کنیم و از مغز بخواهیم …

سلامت مدیران و مدیریت استرس

سلامت مدیران و مدیریت استرس     افزایش دانش و شناخت وظایف اصلی مدیران سالم و موفق، آموزش دیدن و افزایش دانش را جزو برنامه های اصلی خود می دانند،شاید تا به حال از این منظر به موضوع نگاه نکرده باشید، اما بهتر است بدانید که افزایش دانش و مهارت …