علائم شغلی سلامت روان شما را تهدید می کند

علائم شغلی سلامت روان شما را تهدید می کند         اگر شما یک کارمند هستید، باید به سلامت روانی خود اهمیت دهید و در صورتی که احساس کردید در خطر آسیب هستید، باید در پی اصلاح شرایط کاری خود برآیید همچنین اگر رئیس یک کسب و کار …

پنج بعد سلامت روان

پنج بعد سلامت روان     پنج بعد سلامت روان شامل موارد زیر می باشد: 1) خودپذیری 2) روابط مثبت با دیگران 3) خودمختاری 4) تسلط بر محیط 5) مقصود در زندگى کسانی که سطح بالایی از این پنج ویژگی را دارند: -از نگرش مثبت به خود برخوردارند، جنبه های …

پنج بعد سلامت روان

پنج بعد سلامت روان     پنج بعد سلامت روان به شرح زیر می باشد: 1 خودپذیری 2- روابط مثبت با دیگران 3- خودمختاری 4- تسلط بر محیط 5- مقصود در زندگى کسانی که سطح بالایی از این پنج ویژگی را دارند: 1) از نگرش مثبت به خود برخوردارند، جنبه …