نه شنیدن از مافوق

واکنش در برابر انتقاد‌ها و نه شنیدن از مافوق یکی از مدیران ارشد شرکت اپل که اوایل حضورم در شرکت با او همکار بودم به من یاد داد که چگونه می‌توان به کارکنان تازه‌وارد،نحوه واکنش در برابر انتقاد‌ها و نه شنیدن از مافوق را آموزش داد، او سال‌های طولانی در …