رازهای استخدام از زبان کارآفرینان نخبه

رازهای استخدام از زبان کارآفرینان نخبه رازهای استخدام از زبان کارآفرینان نخبه را در متن دنبال بفرمایید: بر موارد ناملموس تمرکز کنید جی جرجی، مؤسس انویدیا من باید بتوانم به افراد اصلی شرکتم اعتماد کنم. من آن‌ها را در شرایط سخت قرار می‌دهم تا مقاومت و تلاششان را ارزیابی کنم،در …