موفقیت در سرمایه گزاری

موفقیت در سرمایه گزاری اصل موفقیت در سرمایه گزاری وارن بافت و دیگر سرمایه گذاران موفق : این اصول۲۳ گانه عبارتند از: ۱-حفظ سرمایه همیشه الویت اول است. ۲-اجتناب از ریسک بصورت جدی. ۳-فلسفه سرمایه گذاری مخصوص به خود را طرح کنید. ۴-برای انتخاب، خرید و فروش سهام، سیستم شخصی …