بهترین روش سرمایه گزاری 3

بهترین روش سرمایه گزاری    قسمت سوم بهترین روش سرمایه گزاری در ایران  ▫️در اقتصادهایی شبیه اقتصاد ایران که از یکسو با نوسانات زیادی در متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ بهره و نرخ تورم رو به رو هستیم و از سویی دیگر رشد شاخص قیمت‌ها، رقم بالایی است، موضوع سرمایه …

بهترین روش سرمایه گزاری 2

بهترین روش سرمایه گزاری     قسمت دوم بهترین روش های سرمایه گزاری: ▫️انواع روش های سرمایه گذاری در راستای کسب “بازدهی”انجام می‌شود، ریسک نیز بخش جدایی ناپذیر بازدهی است. ▫️کسب بازدهی‌های بالاتر به واسطه پذیرش ریسک‌های بیشتر اتفاق می‌افتد و این موضوع مهمترین فاکتور تفاوت بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. مشاوره ایزو 45001 و …

بهترین روش های سرمایه‌گذاری قسمت اول

بهترین روش های سرمایه‌گذاری بهترین روش های سرمایه‌گذاری در ایران قسمت اول انواع روشهای سرمایه‌گذاری  به طور کلی عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد. شزکت مهندسی مشاور اریان گستر در زمینه مشاوره انواع سیستم های …